Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

De nyeste artikler ligger øverst, så hvis man vil have rækkefølgen kronologisk, så skal man læse nedefra og op.

 

 

Dagens Medicin, Opdateret 20.06.2014 Opinion: Debat

 

Stig Gerdes:

 

FL er medicinsk umoralsk

 

Kære Per Fink — funktionelle lidelser er et overgreb mod patienterne, og jeg vil ikke vende det blinde øje til.

Ja, Per, jeg er med til at optrappe konflikter, i dette tilfælde, fordi jeg har aflagt lægeløftet og ikke kan vende det blinde øje til funktionelle lidelser (FL), fordi FL er medicinsk umoralsk og et overgreb mod patienterne.

Din indledning vidner om, at du er en klemt mand. Hvis du virkelig ønsker at hjælpe patienterne, så nedlæg Forskningscenteret for Funktionelle Lidelser (FFL), hvorved du vil vise omhu og samvittighedsfuldhed. Dit indlæg viser, at du har misforstået mit indlæg — du vender tingene på hovedet og omgås sandheden lemfældigt. Du forstod åbenbart heller ikke, hvad jeg sagde på høringen på Christiansborg 19. marts. Ring til mig på 2170 4600, så skal jeg forklare mig.

FFL’s behandling er ikke epokegørende, men gammelkendt og bruges overalt i psykiatrien i dag. Det nye er, at FFL konverterer fysiske lidelser til psykiske lidelser, men det er bestemt ikke epokegørende — tværtimod.

Jeg har beviser på mine påstande. Se www.funktionellidelse.dk

Du hævder, at du har videnskabelige beviser, jeg hævder, det er tilfredshedsundersøgelser, hvor de utilfredse udelukkes for at bedre resultaterne. Lad en uvildig afgøre denne tvist, lad f.eks. Cochrane Centret undersøge sagen.

Din udmelding om solid dokumentation kræver, at du får tilfredse patienter til at stå frem, du siger jo igen og igen, at du er der for patienternes skyld, så der må være oceaner af tilfredse patienter, der støtter FFL. Jeg vil så få utilfredse patienter til at stå frem, inklusive patienter, der har fået overset alvorlige fysiske diagnoser på grund af FL. Over 80.000 borgere er utilfredse med FL, jeg er sikker på, at mange af disse er endog meget villige til at stå frem i pressen.

Tror du ikke, at speciallægerne inden for de sygdomme, du annekterer, er imod dette? Eller er de glade for, at FL letter deres diagnosticering?

Du nævner i din artikel patienten med myalgisk encephalopati (ME), her er min udlægning af sagen.

12.02.2013 bliver ME-patienten på din foranledning fjernet fra sin bopæl hos forældrene og tvangsindlagt på Hammel Neurocenter. Moderen sidder i campingvognen, da fem civilklædte betjente, ældrechefen og en jurist fra Holstebro Kommune samt en låsesmed banker på døren. Moderen får selvfølgelig et chok. De truer med at banke hoveddøren ind, hvis ikke moderen låser den op, en åben havedør hindrer, det udvikler sig til en konflikt.

Faderen bliver på sit arbejde ringet op af patienten, der råber om hjælp, og han tager straks hjem, men bliver sammen med moderen og nogle naboer holdt tilbage i haven. Efter ca. tre kvarter køres patienten bort i en ambulance. Patienten har under hele dette forløb desperat forsøgt at få hjælp fra familien via telefonen.

Ifølge sagens akter har der været to læger inde i huset ved patienten samtidig med de officielle personer, disse to læger er dog ikke set af forældrene og de øvrige vidner. De to læger kan være blandt de fem civilklædte betjente og derfor ikke bemærket af forældrene.

På din foranledning tvangsindlægges patienten på Neurocenter Hammel, det er efter mine oplysninger en tvangsindlæggelse på røde papirer. Kan du forklare det anderledes, Per? Problemet er, at de officielle tvangspapirer ikke eksisterer, i alt fald ikke ifølge de akter, som advokaten har indhentet. Eksisterer disse papirer ikke, er der begået et overgreb mod patienten. Er dette tilfældet, har politi, retsvæsen, socialvæsen og sundhedsvæsen et alvorligt forklaringsproblem.

Medio august 2013 beklager Holstebro Kommunes ældrechef i et interview med Holstebro Dagblad fejlen ved kommunens fyring af moderen, der ikke har »udvist alvorlig svigt og forsømmelser af hendes pasning af patienten«, og hun har rettet sig »efter anvisninger i forbindelse med tilsyn«. Disse udsagn rejser kraftig tvivl om det legale ved en tvangsindlæggelse, fordi vanrøgt og manglende samarbejde fra forældrenes side ikke kan begrundes. Se funktionellidelse.dk

Med hvilken ret nægter du familien at besøge patienten? Familien har altid fungeret godt, og hendes råb om hjælp under tvangsindlæggelsen vidner om et godt forhold i familien.

Kære Per, for at få denne ulykkelige sag ud af verden — giv patienten hendes rigtige diagnose tilbage og få hende sat i den rigtige behandling hurtigst muligt. Jeg vil foreslå, at du indkalder til et møde på Hammel Neurocenter mellem familie, Folketingets Sundhedsudvalg, inkl. §71-medlemmerne, sagens jurister, værgen og mig. Lad os få vrede og misforståelser ud af verden.

Per, som du kan se af det ovenstående, er jeg bestemt meget uenig med dig, men jeg vil meget gerne have en løsning på vores uoverensstemmelser.

For yderligere interesserede vil jeg henvise til Facebooksiden ‘I klemme i det kommunale system’, hvor man også kan donere til en landsretssag, der er under opsejling. Se funktionellidelse.dk

Kommentarfunktionen er lukket

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bente Stenfalks svar på nedenstående artikel, 7.6.14:

Der skal to parter til at optrappe konflikter

Når Stig Gerdes skriver, at han har ’kradset lidt i overfladen’ af funktionelle lidelser, FL, så betyder det, at man ikke behøver at læse ret meget, før det går op for en, at hele konceptet om de funktionelle lidelser er ”Kejsernes Nye Klæder”.

Den ’solide’ dokumentation, som Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFL, bygger på, består i 8 artikler med meget tvivlsomme ’beviser’ for, at funktionelle lidelser overhovedet består som én sygdom og meget ringe beviser for, at FFLs psykiatriske behandling overhovedet virker på de i FL indlemmede sygdomme. Og artiklerne fra FFL er altid på engelsk, så danskere ikke opdager, hvor lidt ’beviser’ der er i dem.

Og så glemmer Per Fink også, at de 22 fysiske sygdomme, som FFL har indlemmet i deres diagnoser, har ICD10-koder, og det har hverken FL eller deres selvopfundne BDS-diagnose, og at det er overgreb på patienterne og brud på retssikkerhedsloven og menneskerettighederne, at patienterne mod deres vilje får overrulet deres diagnoser med ICD10-koder og erstattet dem med udefinerbare psykiatriske diagnoser.

Der er stigende interesse for FL, påstår artiklen, ja, for flere og flere rammes af dette overgreb, og det protesterer patienterne selvfølgelig imod, og nu er det også gået op for politikerne i Folketinget, at der ikke er noget evidens i hverken behandlinger eller ’bevismaterialet’, hvilke er meget glædeligt for patienterne, som mange gange har deltaget i ’behandlinger’ på FFL, som ikke har gjort dem raske. Og ”de mange historier, der florer på internettet” er der nok en grund til. Danskerne er et pragmatisk folk, som ikke kommer ’på barrikaderne’, uden en meget god grund. Og der findes da også afstemninger på Ekstrabladet med til sammen 71.411 stemmer imod dette psykiatriske regime. Og så mange tager nok ikke helt fejl. Se link.

Det er faktuelt forkert at facebook-siden på engelsk er lavet af udenlandske ’patientaktivister’. Den er lavet at danskere, som forsøger at få hjælp fra udlandet, og det er ikke svært, for psykiatere over hele den vestlige verden laver de samme overgreb på ME-patienter, især på børn, hvor psykiaterne også i udlandet altid giver forældrene skylden for børnenes sygdom.

At al behandling på FFL er frivillig, er en sandhed med modifikationer, for patienter er forsøgt tvunget i behandling der af jobcentre over hele landet, og nogen patienter har ikke kendt deres ret til ikke at blive henvist til en forsøgs-klinik, så de er modstræbende gået med til det. Andre er kommet firvilligt og har troet, at nu skulle der endelig ses på deres ’frosne skulder’, og så er de blevet meget overraskede over, at de kun mødtes med spørgeskemaer, og at man slet ikke har set på deres skulder.  

Det TV2 indslag, som Per Fink ville have vist ved høringen d. 19.3.14, havde ikke ligget på nettet siden december 2013, hvor det var blevet fjernet, fordi TV2 ikke havde rettigheden til det mere. Hvem der har forlangt det fjernet, kan man kun gætte om. Så hele skuespillet med det forsvundne link, hjalp kun Per Fink ved at spilde et kvarter af Høringen, så der ikke kunne stilles spørgsmål i den tid, hvor man angiveligt ledte efter dette link. I øvrigt har undertegnede talt med de damer, som fortæller om deres sygdom på klippet, og ingen af dem er blevet spor mere raske efter ’behandlingerne’ på FFL.

Modstandere af filosofien om FL vil helst se forskning i de biologiske faktorer bag de i FL indlemmede sygdomme, for finder man grunden til sygdommene, så kan man muligvis behandle dem eller undgå dem, hvorimod forskning i hvordan patienterne kan ’tænke sig raske’, som noget af mindfulness-behandlingen går ud på, ikke har megen tiltro hos disse patienter.  Men TrygFonden støtter desværre kun den psykiatriske forskning, fordi deres forsikringsselskaber har gavn af de psykiatriske diagnoser, som ikke udløser syge- og arbejdsskadesforsikringer.

Patienter med de 22 fysiske sygdomme har intet imod psykiske sygdomme, og mener at psykisk syge selvfølgelig skal have al den hjælp, de har behov for, men psykiske diagnoser hører ikke hjemme ved fysisk sygdom. Og at Per Finks patienter kæmper imod ’psykiatrisering’ er ikke så mærkeligt, for de behandles jo med psykiatriske behandlingsmetoder, selvom Per Fink fortæller sine patienter, at BDS mest er noget fysisk.  

At forskere skulle blive afskrækket fra at forske i FL tvivler jeg på, for det er der pengene flyder hen bl.a. fra TrygFonden, og forskere findes jo dér, hvor pengene er. Men det ville være dejligt, og det ville følge patienternes ønsker, hvis der i stedet blev forsket i den fysiske baggrund for sygdommene.

”Vi kender ikke den præcise årsag til FL” siger Per Fink, og netop derfor ville det være ønskeligt med forskning andet end det psykiske. Når Per Fink siger funktionelle lidelser, så svarer det til, at han siger ’fugl’, og når man siger fibromyalgi eller whiplash, så svarer det til, at man siger solsort og ørn, og der er jo stor forskel. De oprindelige diagnoser giver et meget bedre billede af, hvad der er galt med patienten, og man kan således med de diagnoser bedre målrette en behandling.

Når Per Fink siger at 10-15 af hans patienter har stået frem i pressen, så vil jeg da gerne udfordre ham på det. Jeg har læst og set alt, hvad Per Fink har skrevet og udgivet i 10 år, og jeg har fundet en patient, som står frem på TV Østjylland, og 2 patienter som har været på TV2, og 1 som er citeret i Lone Fjorbacks mindfulness-projekt, og de 3 har jeg talt med, og de er ikke blevet raske. Og så fandt Aftenshowet 19.3.14 en ’patient’, som blev hentet ind fra studierne, som aldrig nogensinde havde mødt Per Fink, og som ikke engang kunne få nogen gode råd af Per Fink om sin irritable tyktarm efter udsendelsen. Hende har jeg også talt med, derfor ved jeg det.

Både forskere og patienter får i udlandet dødstrusler ifølge Per Fink. Disse dødstrusler i udlandet benytter Per Finks som forklaring på, at danske BDS-patienter ikke vil stå offentligt frem…

At FFL har meninger om HPV-vaccine-ofre, kan ses her, hvor psykiater Marianne Rosendal fra FFL forklarer om HPV-vaccinen og FFLs ’filterteori’:
" Citat: Det er bare en udløsende faktor (HPV-vaccinen) på noget som ligger latent i forvejen, og så får man denne her voldsomme reaktion, hvor kroppen er i vedvarende alarmberedskab, laver mange symptomer, hvor det hele slipper igennem op til hjernen, kan man sige, så man bliver meget påvirket af de her symptomer"… se link.

Citat fra artiklen i Dagens Medicin: "Som SG tidligere er blevet gjort opmærksom på, er henvisning til og al behandling på FFL frivillig, og ingen patienter bliver tvangsindlagt, tvangstilbageholdt eller tvangsbehandlet."
Det er sandt, at tvangsindlæggelse og efterfølgende isolering af ME-patienter ikke sker på FFL-klinikken, men Per Fink fortier her, at FFL tvangsindlægger, tvangstilbageholder og tvangsisolerer en ME-patient på Hammel Neurocenter, hvor man har tilladelse til at låse døren og endda til at fastspænde patienterne. Så dette udsagn er omgåelse af sandheden og ren manipulation. Se link.

Man er altid velkommen til at kontakte afdelingen, slutter Per Fink, og det vil jeg da opfordre tvivlere til at gøre, men beder man f.eks. om materiale, der kan belyse, hvor mange med ME-, fibromyalgi-, irritabel tyktarm-, whiplash- og kemikalie og duft-allergi-patienter, som FFL har kureret, så skal man ikke vente sig noget svar. Der er nemlig forsøgt et utal af gange.

 

HPV-indsalget: https://www.youtube.com/watch?v=WBFykPs92LY&noredirect=1 

Hammel Neurocenter, regler:

http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_701001.nsf/UNIDPrintInfo/F2F6A9ACAEB87407C12576150034F97F#Tvang

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Per Fink:

 

Opdateret 06.06.14 Dagens Medicin

 

Stig Gerdes er med til at optrappe konflikter

 

Når man som læge står frem med voldsomme og udokumenterede angreb på forskere og behandlere, som ønsker at hjælpe patienter med funktionelle lidelser, så er man med til at skabe vrede og misforståelser. 

 

Må vi bede om omhu og samvittighedsfuldhed.

Praktiserende læge Stig Gerdes (SG) skriver i Dagens Medicin, at han indtil for et år siden ikke vidste noget om funktionelle lidelser, men at han efter at have ‘kradset lidt i overfladen’ ønsker en kulegravning af området med det formål at finde ud af, om funktionelle lidelser er videnskabeligt underbygget eller ‘Kejserens nye klæder’.

Hvis SG havde sat sig lidt bedre ind i tingene og ikke blot ‘kradset lidt i overfladen’, ville han have erfaret, at der findes solid dokumentation.

Ud over lærebøger publicerede vi i Ugeskrift for Læger i 2010 en statusartikel på dansk, hvor SG kan finde dokumentationen. Siden 2010 er der fremkommet flere nye oversigtsartikler publiceret i højtrangerede tidsskrifter som JAMA og Lancet. 

Dansk Selskab for Almen Medicin har udgivet en klinisk vejledning for funktionelle lidelser, hvor også evidensniveauerne er angivet, og der foreligger desuden udenlandske kliniske guidelines, f.eks. National Institute of Health i England for CFS/ME. Omkring behandlingen konkluderer disse entydigt, at der er god videnskabelig evidens for, at kognitiv terapi, gradueret genoptræning og til dels antidepressiv medicin kan hjælpe patienter med funktionelle lidelser, uanset hvilken betegnelse de er behandlet under, f.eks. fibromyalgi, irritabel tyktarm, kronisk træthedssyndrom/ ME og bodily distress syndrom.

Gennem de senere år har der været en stigende interesse for funktionelle lidelser, og dette har affødt adskillige spørgsmål fra diverse myndigheder. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser (FFL) har leveret dokumentation i en særdeles stor mængde. Dette har aldrig givet anledning til kritik fra nogen myndigheder, og de mange historier, som florerer især på internettet, er blevet fundet grundløse.

Det er bemærkelsesværdigt, at SG blev inviteret til folketingshøringen 19. marts som ekspert i funktionelle lidelser. SG har tilsyneladende kun et sparsomt kendskab til området, og hans væsentligste kvalifikation synes at være nogle markante synspunkter, som kommer til udtryk f.eks. med udtalelser, som at »funktionelle lidelser er en kræftsvulst, der skal fjernes fra det danske sundhedsvæsen«. Der er flere speciallæger i almen medicin i Danmark, der har lang videnskabelig og klinisk erfaring med området, som ville have været mere relevante.

SG påstår, at FFL har tvangsindlagt, tvangstilbageholdt og tvangsbehandlet en konkret ung kvinde. Dette er en historie, som florerer især på de sociale medier, og som bl.a. har aktiveret en gruppe amerikanske ‘patientaktivister’, som har oprettet en engelsksproget facebookgruppe og ønsker at befri den pågældende kvinde.

Som SG tidligere er blevet gjort opmærksom på, er henvisning til og al behandling på FFL frivillig, og ingen patienter bliver tvangsindlagt, tvangstilbageholdt eller tvangsbehandlet.

Folketingets Sundhedsudvalg har et §71-udvalg, der kan tage patientsager op med det formål at sikre sig, at alt går rigtigt til. Udvalget har tavshedspligt og har således adgang også til oplysninger, der er underlagt lægelig tavshedspligt. I den konkrete sag har §71-udvalget været på besøg, og alle relevante myndigheder er involveret og fuldt oplyst.

Jeg finder det problematisk, at SG offentligt stiller spørgsmål, som han burde vide, at vi på grund af vores tavshedspligt ikke må besvare. Jeg forventer, at SG som læge er klar over, at ingen af de involverede myndigheder eller fagpersoner kan udtale sig om en patient uden denne patients samtykke.

Jeg finder det uetisk, at SG bidrager til at sprede direkte usande historier om en konkret patient, og at SG uden aftale med patienten har etableret en gruppe på Facebook, hvor der er taget initiativ til en pengeindsamling, som skal bruges på en ikke nærmere defineret retssag for patienten imod FFL.

Jeg vil gerne appellere til, at SG udviser omhu og samvittighedsfuldhed. Patienten vil i mange år fremover risikere at skulle forholde sig til disse frygtelige og fejlagtige historier, hvor hun bliver hængt ud på nettet både med billeder og fuldt navn uden at have udtrykt ønske om at blive en offentligt kendt person eller givet samtykke til at blive omtalt.

SG kritiserer, at jeg ved folketingshøringen forsøgte at vise en patientcase. Jeg forsøgte at afspille et offentligt tilgængeligt nyhedsindslag, men på grund af tekniske problemer lykkedes det ikke. Indslaget havde været vist på TV2, hvilket de pågældende patienter naturligvis havde givet deres samtykke til.

SG skriver, at patienter med bivirkninger efter HPV-vaccination risikerer at blive diagnosticeret med en funktionel lidelse. Vi forsker ikke i HPV-vacciner, og vi har ikke mødt patienter, som har fået en funktionel lidelse efter en HPV-vaccination.

SG tillægger mig æren for, at diagnosen fibromyalgi henregnes som et funktionelt somatisk syndrom. Men det er ikke korrekt. Det er udenlandske forskere, der bør have den ære. 

SG undrer sig over, at funktionelle lidelser møder større modstand end de fleste andre sygdomme. Dette er et internationalt fænomen, som er blevet kaldt ‘patientaktivisme’ og er meget stærkt i f.eks. USA, Storbritannien og Norge. I disse lande er der eksempler på læger og forskere, som har modtaget dødstrusler, hvis de arbejder med eller udtaler sig positivt om behandlingsmetoder som f.eks. kognitiv terapi og gradueret genoptræning.

Modstanden udspringer af den stigmatisering, som patienter med funktionelle lidelser desværre i nogle sammenhæng bliver udsat for. Patientaktivisterne kæmper imod det, de kalder ‘psykiatrisering, og kæmper for, at der udelukkende forskes i ‘biomedicinske’ årsagsforklaringer til deres sygdomme.

I denne kamp ligger der en stor diskrimination af psykisk sygdom, og kampen er i nogle lande så aggressiv, at fagfolk og forskere bliver afskrækket og fravælger at beskæftige sig med denne sygdomsgruppe. Hvilket går ud over den store gruppe af patienter med funktionelle lidelser, som gerne vil i relevant behandling.  

Modstanden i Danmark er heldigvis ikke helt så voldsom. Men SG medvirker til at optrappe konflikterne, vreden og misforståelserne, når han som læge offentligt står bag voldsomme og udokumenterede angreb på forskere og behandlere, som ønsker at hjælpe patienter med funktionelle lidelser. Igen vil jeg gerne appellere til, at SG udviser omhu og samvittighedsfuldhed. For de eneste tabere i en sådan konflikt er patienterne.

Vi kender ikke den præcise årsag til funktionelle lidelser, og vi ser frem til den dag, hvor vi bliver klogere på dem og kan udvikle endnu bedre behandlingsmetoder. SG påstår, at amerikanske forskere er ved at have fundet årsagen til fibromyalgi, og det ville være glædeligt, hvis det var tilfældet, men jeg må stille mig tvivlende over for dette. Som forskningsafdeling inden for området følger vi naturligvis med i faglitteraturen på området. Desuden er der aktuelt et større udredningsarbejde i gang i Sundhedsstyrelsen om kroniske udbredte smerter. Jeg sidder med i arbejdsgruppen, og vi er ikke stødt på oplysninger, der går i den retning, som SG angiver.  

SG undrer sig over, at han kun har mødt én patient, som har valgt at stå frem i pressen. Der er faktisk omkring 10-15 patienter, som gennem tiden har valgt at stå frem og fortælle om deres sygdom, men jeg vil gerne give SG ret i, at over for den almindelige avislæser vil det give større gennemslagskraft, hvis flere patienter ville stå frem.

Når der ikke er flere, har det især to årsager. For det første er der i samfundet en vis stigmatisering af patienter med funktionelle lidelser. Mange patienter ønsker derfor ikke, at f.eks. venner, kolleger og arbejdsgivere får at vide, at de har været syge af en funktionel lidelse. For det andet har nogle af de patienter, som allerede har stillet sig til rådighed for pressen, oplevet at få særdeles ubehagelige mails og beskeder på Facebook fra de danske patientaktivister. Nogle af patienterne har fortrudt deres beslutning om at stå frem. I Norge har en patient med CFS/ME (kronisk træthedssyndrom), som blev rask efter psykologisk behandling, modtaget dødstrusler. Det har ingen af de danske patienter fået, men vi er meget opmærksomme på risikoen. Vi håber, at SG og andre fagfolk vil lægge større vægt på forskningsresultater end på enkeltstående patienthistorier i pressen.

Afslutningsvis vil jeg gerne slå fast, at vi arbejder for en gruppe patienter, som har nogle meget komplekse sygdomme, og vi ønsker, at patienter med funktionelle lidelser får de samme gode behandlingsmuligheder i vores sundhedsvæsen som alle andre. I det daglige oplever jeg nogle dygtige og engagerede medarbejdere og mange taknemmelige patienter.

Det er stadig en fornøjelse at arbejde med og hjælpe patienter med funktionelle lidelser, og når der er negative historier i pressen eller på nettet, oplever vi, at både tidligere og nuværende patienter kontakter os med deres støtte og opbakning.

Hvis SG eller andre ønsker mere information om funktionelle lidelser, har vi samlet både almindelig information og vores videnskabelige artikler på hjemmesiden www.funktionellelidelser.dk.

Derudover er man altid velkommen til at kontakte afdelingen. 

KILDER

A. Schröder, P. Fink, L.O. Fjorback, L. Frostholm, E. Rehfeld, and M. Rosendal. Behandlingsstrategi for funktionelle syndromer og somatisering. Ugeskr.laeger 172 (24):1839-42, 2010.

M. Rosendal, K.S. Christensen, L. Agersnap, P. Fink, and C.V. Nielsen. Klinisk vejledning for almen praksis. Funktionelle lidelser, Dansk Selskab for Almen Medicin, 2013.

P. Henningsen, S. Zipfel, and W. Herzog. Management of functional somatic syndromes. Lancet 369 (9565):946-955, 2007.

D.J. Clauw Fibromyalgia. A Clinical Review., MD  April 16, 2014 Volume 311, Number 15

http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/stig-gerdes-er-med-til-at-optrappe-konflikter/  

-------------------------------------------

Da teksten måske ikke får lov til at ligge på linket, så bringes teksten i kopi her:

Opdateret 23.05.2014Debat: Almen Praksis

 

Per Finks manipulation

 

De lægelige organisationer, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen bør kulegrave funktionelle lidelser og finde ud af, om de er videnskabeligt underbyggede, eller om det er ‘Kejserens nye klæder’.

Dagens Medicin bragte i nr. 11/2014 en stor artikelserie om Per Fink og funktionelle lidelser.

For et år siden syntes jeg egentlig, uden at vide noget om det, at funktionelle lidelser lød som et fornuftigt alternativ til behandling af patienterne, men så kradsede jeg lidt i overfladen og blev gjort opmærksom på, at funktionelle lidelser havde tvangsindlagt, tvangstilbageholdt og tvangsbehandlet en ung kvinde.

Det førte så med sig, at jeg under høringen i Folketinget 19. marts kom med indlægget 'Funktionelle lidelser — Kejserens nye klæder'.

Det var mig, Karen Klint truede med at stoppe, fordi jeg ville omtale en enkelt specifik sag; jeg nævnte intet navn, og det til trods for, at Per Fink indledningsvis forsøgte at komme med en videofilm, der omhandlede en enkelt sag. Meget udemokratisk opførsel af ordstyreren, Karen Klint (S).

Hvorfor må familien ikke observere de åbenlyse forbedringer, som det hævdes, der sker med kvinden?

Ved psykiater Per Fink ikke, at patienter kommer sig bedre og hurtigere med støtte af nære slægtninge og venner?

Hvad er det, der gør, at pressen vender sagen ryggen, når de finder ud af, hvor kompliceret den er?

Hvad er det, der gør, at Sundhedsudvalget stillede sig tilfreds med de oplysninger, de fik på Hammel Neurocenter?

Familiens side af sagen blev ikke undersøgt af Sundhedsudvalget — hvorfor?

Journalisten laver mange faktuelle fejl i artiklen, til trods for at hun har været langt omkring. En af de alvorligste fejl er, at hun ikke vægter for og imod funktionelle lidelser ligeværdigt.

Per Fink siger, at hans modstandere er et fåtal, og at de alle sammen er psykisk syge. Jeg kan oplyse, at der er 16 patientforeninger med over 10.000 medlemmer, og yderligere er der over 70.000, der i ‘Min sag’ viser utilfredshed med Per Fink. Det er altså ikke et fåtal!

Per Fink er de sidste mange år blevet bedt om at komme med videnskabelig dokumentation for funktionelle lidelser. Han bliver ved med at fremsende tilfredshedsundersøgelser, som ingen evidens har om behandlingerne. De viser kun, hvor tilfredse patienterne er med personalets opførsel over for dem.  

Endvidere er Per Fink blevet bedt om at fremføre og få nogle af sine tilfredse patienter til at stå frem i pressen, og det er kun lykkedes i et enkelt tilfælde. Det må siges at være mærkeligt, når han anslår, at der findes 300.000 danskere med funktionelle lidelser.

Per Fink omgås sandheden meget lemfældigt. Han oplyser i artiklen, at han ikke er påvirket af angrebene, men hvad er det for en personlighed, som ikke påvirkes af massive modreaktioner? Og det er ikke umiddelbart det indtryk, han giver, når man ser ham ved høringen eller på tv. Per Fink giver endvidere ikke nogen klare udmeldinger, og han modsiger sig selv i de interview, han har givet.

Per Fink oplyser endvidere, at det er ham, der skal tage tæskene. Skulle det være nødvendigt, hvis hans koncept er så godt, som han selv hævder?

Og man må spørge sig selv, hvilken anden diagnose der nogensinde har opnået så stor modstand i befolkningen?

Hvorfor kan han blive ved med at forsvare tvangstilbageholdelsen af patienten på Hammel Neurocenter?

For at vise, hvor farlige funktionelle lidelser er for vores samfund, vil jeg blot nævne to eksempler: 

1. HPV-bivirkningsramte har været i fare for at få en funktionel diagnose, men årsagen til HPV-vaccinationens bivirkninger er ved at være løst, ikke af danske læger, men af udenlandske læger. Danmark har ikke laboratoriefaciliteter til at undersøge blodet ordentligt og stille diagnosen.

2. Fibromyalgi er ifølge psykiater Per Fink en funktionel lidelse, men årsagen til fibromyalgi er ved at være løst af amerikanske forskere.

3. Irritabel tyktarm er indlemmet i de funktionelle lidelser, men 70-80 pct. af patienterne med irritabel tyktarm får det væsentlig bedre på en gluten- og sukkerfri diæt ved navn low fodmap-kuren, hvilket ikke tyder på, at irritabel tyktarm skulle være en psykisk sygdom. Præcis som mavesår ikke er det, ved vi nu. 

Det ville jo være en menneskelig ulykke og en skandale, hvis samfundet blot fejede ovennævnte tre sygdomskategorier til side og sagde: Det er funktionelle lidelser; vi kan forsøge at hjælpe jer med kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka.

Var det ikke bedre, at vi læger indrømmer, at vi ikke er dygtige nok, men at vi gør alt, hvad vi kan for at dygtiggøre os og finde en løsning på de problemer, vi står over for, i stedet for at ville fremstå som ufejlbarlige ved at gribe til den nemmeste løsning, nemlig med diagnosen funktionelle lidelser.

Jeg vil henstille til samtlige lægelige organisationer, Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen om at kulegrave funktionelle lidelser og finde ud af, om de er videnskabeligt underbyggede, eller om det er ‘Kejserens nye klæder’. 

Kommentarfunktionen er lukket

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 09.05.2014 i Dagens Medicin:

Per Fink lagt for had: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene

For psykiater Per Fink er hademails og demonstrationer foran klinikken hverdagskost. Vrede borgere anklager ham for at flytte fysiske lidelser over i psykiatrien. 

 

http://www.dagensmedicin.dk/dagens-medicin--info-page/?access_denied=1&ref=188333 

 

Resten af artiklen er skjult for ikke-abnenter...