Funktionellidelse.dk © 2012                    

 

 

 

 

DSAMs vejledning om funktionelle lidelser - høringssvar 

 

Foreninger - ofrentlig høring

http://funktionellidelse.dk/hoering/arbejdsskadeforeningen_avs.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/doed_i_psykiatrien.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/ehs_foreningen_af_el_overfoelsomme.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/facebook_gruppen_menneskesynet_bag_term_modellen_og_laegekonsulenternes_arbejde_bente_stenfalk.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/fmsd_foreningen_mod_skadeligt_dentalmateriale.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/landsforeningen_infralyd_og_miljoe.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/landsorganisationen_natursundhedsomraadet.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/mcs_danmark.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_birte_lambjerggaard.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_rebecca_hansen.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/me_cfs_foreningen_vivian_hvenegaard.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/videncenter_for_duft_og_kemikalieoverfoelsomhed.pdf

 

Private - offentlig høring

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/ann_clausen.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/elsebeth_halckendorff.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/gitte_laugesen.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/hanne_koplev.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/hans_prag.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/henrik_isager.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/inge_hansson.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/jette_skovgaard.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/mette_toft.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/private/winnie_laybourn.pdf

http://www.dsam.dk/files/181/pia_bjerre_christensen.pdf

 

Inviterede

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/indvandrermedicinsk_klinik_odense_universitetshospital.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/boerne_og_ungdomspsykiatrisk_selskab.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_psykiatrisk_selskab.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_reumatologisk_selskab.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_samfundsmedicinsk_selskab.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_allergologi.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_arbejds_og_miljoemedicin.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_selskab_for_geriatri.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/dansk_sygeplejeraad.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/danske_patienter.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/danske_regioner.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/irf.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/laegehaandbogen_patienthaandbogen.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/laegemiddelstyrelsen.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/selskab_for_adfaerds_og_kognitiv_terapi.pdf

http://funktionellidelse.dk/hoering/inviterede/sundhedsstyrelsen.pdf