Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

 

 

 

Fonde, psykiatrien, medicinalfirmaer og kommuner har fælles interesser

 

 

Læge Stig Gerdes brev til TrygFondens bestyrelse:

 

 

Kære Medlem af TrygFondens Bestyrelse

 

Jeg skriver til Jer, fordi I er medlemmer af Trygfondens Bestyrelse, og jeg vil gerne gøre opmærksom på, hvad Funktionelle lidelser (FL) egentlig står for.

 

Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser (FFL) vil gerne have sit koncept om FL ophøjet til en valid, videnskabelig diagnose, under betegnelsen Bodily Distress Syndrome (BDS). Dette skal gøres ved at annektere følgende 22 WHO anerkendte somatiske lidelser, og konvertere dem til psykiatriske lidelser under en fælles betegnelse, BDS. Argumentationen er, at de 22 somatiske lidelser ikke kan diagnosticeres, og at de sidder i folks psyke. Dette er i strid med virkeligheden. de 22 somatiske lidelser er alle veldefinerede enheder, der, som sagt, er anerkendt af WHO, og som bliver mere og mere bevist som værende somatiske lidelser. Der findes i Danmark foreninger for de enkelte somatiske lidelser, og disse foreninger er rædselsslagne over at skulle indlemmes under FL.

Se evt. listen over FFLs funktionelle lidelser (med ICD10-koder) og FFLs definitionen på BDS, punkt to i dette link:

http://funktionellidelse.dk/funktionellelidelser.html

 

Det smarte ved FL er:

1. Dels at mange somatiske lidelser kan parkeres under psykiske lidelser, hvorved patienterne kan fortsætte med at blive kørt rundt i det kommunale system, fordi der altid vil være en behandlingsmulighed, som ikke er afprøvet.

 

2. Dels at arbejdsskadeerstatninger og -forsikringer kun udbetales til ca. 5%, når lidelserne er psykiske.

 

3. At diagnosticeringen af patienterne bliver nemmere, enhver læge, ja, sågar en ufaglært kan stille diagnosen FL. Hvis jeg som praktiserende læge kun har 20% rigtige diagnoser, kan jeg sende resten af mine patienter ind under FL, og pludselig har jeg 100% rigtige diagnoser.

 

4. Regionernes udgifter til undersøgelser og behandling nedsættes væsentligt, idet fx lidelser af hjerte, lunger, bryster, osv. kan sættes hen under FL, uden at man har undersøgt patienterne, det er faktisk en kontraindikation at undersøge dem iflg. FFL, og der vil spares mange timer indenfor sundhedsvæsnet, dyrt udstyr, osv., osv. At patienterne med diagnosen BDS så dør af en hjertelidelse, brystcancer eller lungecancer er ærgerligt, de havde en diagnose, det var blot den forkerte.

 

FFL har interneret en ung kvinde på Hammel Neurocenter, hvilket er en betændt sag, hvor sundheds- og retsvæsen har fejlet og overskredet lovgivningen på flere punkter.

Se forældrenes beskrivelse af sagen:

http://funktionellidelse.dk/Karinasagenside1.html

 

Jeg håber også, I vil tage Jer tid til at læse min artikel til "Ugeskrift for Læger" om funktionelle lidelser med yderligere 15 links desangående, og er der yderligere interesse, kan I kontakte mig:

http://funktionellidelse.dk/funktionellelidelser.html  

 

Jeg vil henlede Jeres opmærksomhed på Facebooksiden "I klemme i det kommunale system", som jeg oprettede i marts 2013, fordi jobcentrene mishandler landets borgere. En hjemmeside med ca. 8500 likes og nogle gange over 100.000 besøgende dagligt. Via den hjemmeside forsøger jeg at samle penge ind til Karina Hansens kommende retssag om tvangsindlæggelsen under Forskningsklinikken.

 

Grunden til min henvendelse er også, at TrygFonden har givet 10 mio. til et projekt der ledes af Overlæge Professor Torben Jørgensen via Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) i perioden 01.06.2012 til 01.12.2014. Projektet skal afgrænse, bestemme forekomsten og identificere risikofaktorer ved FL. Projektet tager for givet at FL findes, og er således i sit udgangspunkt manipulerende. 

http://www.regionh.dk/fcfs/topmenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/FCFS+starter+en+stor+befolkningsunders%C3%B8gelse+med+fokus+p%C3%A5+funktionelle+lidelser.htm

 

 

Væsentlige bemærkninger er, at først var der 6 samarbejdspartnere, nu er det kun Overlæge Professor Torben Jørgensen og FFL, der stadig er i protokollen.

 

Jeg kan godt forstå, at I som medlemmer af Bestyrelsen, kommer uden den store viden omkring projekter og bliver overvældet af de mange fine titler og fine beskrivelser og det tilsyneladende udmærkede formål.

 

Jeg vil vove den påstand, at jeg kan skrive forsøgets udkomme allerede på nuværende tidspunkt, fordi forskning og statistik kan bøjes efter forgodtbefindende. I den forbindelse finder jeg det meget underligt, at Overlæge Professor Torben Jørgensen er så afvisende over at komme med udtalelser om projektet. (se brevveksling med TJ i link) Normalt er ledere af projekter interesserede i at tale om deres projekt, det er som om Overlæge Professor Torben Jørgensen skjuler noget.

Link til Torben Jørgensens og FFLs DanFunD undersøgelse, bilag 541 på folketingest hjemmeside:

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/541/1388964.pdf  

 

Se anmeldelsen af projektet til de Videnskabsetiske Komitéer se vedhæftede fil.

FL skrives i projektet som FSS (Funktionel Somatisk Syndrom).

Vedr. uredelighed: Dette projekt giver mig associationer i retning af det megen "snyd", der har været med forskningsmidler fra højt estimerede læger på Rigshospitalet.

 

 

Afslutningsvis vil jeg oplyse Jer om, at FFL og FL skaber stor utryghed i befolkningen. Der er således en stor modstand mod konceptet ved 70.000 borgere, det er målt i 2011. Dette tal er uden tvivl højere nu, og mange patientforeninger er også meget nervøse for, at den sygdom de repræsenterer skal blive lagt under konceptet.

 

 

Hvad er begrundelsen for, at FFL stjæler WHO's anerkendte somatiske lidelser?

Hvad tilfører de psykiatrien, som den ikke har i forvejen?

 

Venlig hilsen

Stig Gerdes, Praktiserende Læge

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Ny befolkningsundersøgelse om funktionelle lidelser, objektiv eller manipulation? Fysisk eller psykisk? :

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/suu/bilag/541/1388964.pdf Se hvad TrygFonden VIRKELIG vil. Arbejdspapir bag undersøgelsen "Befolkningens syn på funktionelle lideser"

 

Som en i gruppen "Menneskesynet bag Term-modellen" så rigtigt skrev:
"Det er simpelt hen utroligt, at man kan tilrettelægge en undersøgelse der giver præcist det resultat man ønsker. Oven i købet, så man på forhånd kan skrive historier til pressen om udfaldet"

Læs arbejdspapiret bag TrygFondens og Dansk Kommunikations nye undersøgelse om "Befolkningens syn på (de såkaldte) funktionelle lidelser", eller rettere se hvordan befolkningen skal manipuleres til at acceptere, at de disse lidelser findes, og at der kan være psykiske årsager bag fysisk sygdom...

http://www.oplysning.org/uploads/9/1/4/3/9143605/surveystrategifunktionellelidelser.pdf

Og her er selve undersøgelsen: "Befolkningens syn på funktionelle lidelser":

http://www.e-pages.dk/trygfonden/234/2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politiken og Berlingske købt og betalt af TrygFonden: http://mediawatch.dk/Medienyt/Aviser/article5189617.ece

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

’Usynligt syg’ DR sætter fokus på psykiske lidelser:  http://www.dr.dk/Om_DR/Nyt+fra+DR/artikler/2014/03/20105734.htm 

Se hvem der står bag ovenstående link:
 
Psykiatrifonden + TF:
http://www.psykiatrifonden.dk/.../psykisk-foerstehjaelp.aspx

Den nationale Sundhedsprofil og TF:
https://www.google.dk/search...

Og Sundhedsstyrelsen og TF:
https://www.google.dk/search...

ALLE TRE 'medunderskrivere' inklusiv Sundhedsstyrelsen er KØBT og BETALT af TrygFonden..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TrygFonden, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, FFL, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, som står bag Det store projekt: Tilbage Til Arbejdet, TTA, Lundbeck Fonden, Quick Care, Falck HealthCare, jobrehabiliteringscentrene og Mette Frederiksen, alle arbejder de på at få de syge hurtigt i arbejde ingen, men med forskellige motiver.

Men det lykkes desværre ikke ret godt for nogen af dem, hvilket bl.a. godtgøres i artiklen fra Jyllandsposten, hvor TTA-projektet viser sig at være et flop og hvor Mette Frederiksen skal i samråd pga, hendes for optimistiske udlægning af projektet:

http://m.jyllands-posten.dk/politik/ECE6387529/minister-far-hard-kritik-for-upraecise-svar?ref=lokalavisen

 

Forskningsklinikken har ingen beviser på, at de kan kurere fysisk syge, som henvises til dem af kommunerne, TrygFonden sidder bag det hele og styrer slagets gang med sine millioner og meler sin egne kage grundigt, Lundbeck ligeså, og jobrehabiliseringscentrene kører rundt med borgerne med en masse tricks, som f.eks. at ’glemme’ diagnoser og forlange nye lægeerklæringer hele tiden. Quick Care klarer ikke andet end at aktivere borgerne i håbløse og dyre projekter, og Falck klarer heller ikke deres opgaver særlig godt..


Det hele er et stort MISLYKKET forsøg på at få de syge hurtigt i arbejde, men det er mere end det, for bag alle de hver for sig udadtil velmenende forsøg ligger der en skjult dagsorden, hvor mange mennesker lever af at holde de syge i gang og forhindre dem i at få udbetalt sygeforsikringer. Hvilket jeg vil forklare i det følgende.

 

Det store TTA-projekt byggede på få mennesker og virkede ikke for ret mange syge. Man tvang syge i aktivering, men de allerfleste fik aldrig mulighed for at mestre et job, de var for syge. Og den bio-psyko-sociale sygdomsmodel og menneskesynet bag slog fejl. Se links under afsnittet TTA-projektet.

 

Denne sygdomsmodel går igen på Forskningsklinikken, FFL, som ledes af psykiatere. FFL har lovet kommunerne, at de med deres psykiske behandlingsmetoder, mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka kunne gøre syge borgere raske og arbejdsmarkedsparate, men det mislykkes også. I hvert fald findes der ingen beviser på, at psykiaterne kan helbrede fysiske sygdomme som f.eks. fibromyalgi, irritabel tyktarm, ME (kronisk træthedssyndrom) bækkenløsning og whiplash. Se links under afsnittet Forskningsklinikken.

 

Bag Forskningsklinikken står TrygFonden, som har støttet klinikken med over 100 mil. kr. Det store beløb kan undre, men når man ved, at psykiske diagnoser ikke udløser arbejdsskadeforsikringer og sygeforsikringer i mere end 7% af tilfældene, så tegner der sig et tydeligt billede. Jo flere psykiske diagnoser der stilles f.eks. af Forskningsklinikken jo færre forsikringsudbetalinger. Se links under afsnittet TrygFonden.

 

LundbeckFonden støtter ligeledes Forskningsklinikken med store beløb, men deres interesse er nemmere at gennemskue, når man ved, at psykiaterne benytter psykofarmaka bl.a. imod smerter til deres klienter. Se links under afsnittet Lundbeck.

 

I kommunernes jobrehabiliteringscentrene bliver fysisk syge borgere henvist til ’behandlingsmulighederne’ psykiatrien, og så begynder et til tider uendeligt forløb, hvor den syge ’behandles’ med samtale-terapi og 9 x mindfulness-kurser evt. med psykofarmaka, og undersøgelser, aktiveringsforløb, spagetti-kurser, skriv-ansøgning-kurser, tab-dig-glad-kurser etc… og lægeerklæringer bliver væk, diagnoser fordrejes, diagnoser forsvinder, forkerte diagnoser kommer til, som ikke kan slettes, you name it, variationerne er uendelige, og mange hænger fast i systemet i 10 -20 år, fordi kommunerne kvier sig ved at tildele førtidspensioner og fleksjobs, som er dyrere end kontanthjælp...

 

Quick Cares interesse i de syge er indlysende, de lever ganske simpelt af at aktivere de syge for kommunerne.

 

At der er sammenhænge mellem fonde, klinikker og medicinalvirksomheder, vil jeg vise i det følgende: 

 

 

Hvidbog

 

I Hvidbog for mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejdsmarkedet, som er baggrundsmateriale for det store TTA-projekt, slås det fast på side 73 at, citat: ”psykisk sygdom er ansvarlig for 35-45 % af fravær fra arbejde” og at ”ca. 20 % af den danske befolkning i løbet af et år vil have problemer med mental sundhed og have symptomer på en eller flere psykiske sygdomme” og at ”Stress og psykiske problemer er endvidere årsag til halvdelen af alle tilkendte førtidspensioner”.

Mange af rådgiverne bag dette projektet er psykiatere, og det er givet vis derfor, at man her arbejder med så store procent-satser og forsøger at kanalisere de syge over i psykiatrien.

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/hvidbog-mentalt-helbred.pdf

 

 

TTA-projektet

 

Det store TTA-projekt, til brug for kommunerne, skrevet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, bygger på ovennævnte hvidbog og på den bio-psyko-sociale sygdomsmodel, som er svær at argumentere imod, for alle mennesker er sammensat af alle tre elementer. Det altdominerende træk ved dette projekt er, udover ønsket om at få de syge tilbage til arbejdet hurtigst muligt, at fysisk syge forsøges kanaliseret over i psykiatrien, som f.eks. på side 121, citat:

 

”Forbedring af koordinators kompetencer i forhold til kommunikation med sygemeldte, der er psykisk sårbare samt opdagelse af psykiske helbredsproblemer hos sygemeldte med overvejende fysiske helbredsproblemer”  

 

Men det virker ikke. Citat fra TTA- konklusionen, side 235:

”Der er ikke sket en forbedring af de sygemeldtes egen vurdering af deres helbred”.
”Endelig er der ikke statistiske signifikante effekter af TTA-indsatsen” ...
”Derimod ses en større negativ effekt på det overordnede fysiske helbred”

Dette kan vist ikke siges mere tydeligt, at TTA-virkemidlerne ikke virker ved fysisk sygdom.


http://ams.dk/~/media/AmsRegionSite/HovedstadenSjaelland/Graphics%202012/Indsatsomraader/1211%20Evaluering%20af%20TTA%20projektetpdf.ashx

 

 

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser

 

Nogle af forfatterne bag Hvidbogen er de samme, som de psykiatere, som står bag FFL. På denne klink bygger man også på den bio-psyko-sociale sygdomsmodel, som er svær at argumentere imod.

På FFL giver psykiaterne diagnoserne: funktionelle lidelser, og funktionelle lidelser i svær grad: Bodily Distress Syndrome, BDS, og helbredsangst.

Der behandler man de fysiske sygdomme fibromyalgi, irritabel tyktarm, whiplash, bækkenløsning og ME med mindfulness, kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka. Men der findes INGEN beviser for at disse behandlingsmetoder virker. Se den påståede solide dokumentation:http://www.funktionellidelse.dk/solidside1.html

 

Så let får man diagnosen BDS: DSAMs Klinisk vejledning for almen praksis, Funktionelle lidelser, 2013, side 12: http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/

 

 

TrygFonden

 

TrygFonden har støttet FFL med over 100 mil kr. Hvorfor mon?

Fordi FFL udsteder psykiatriske diagnoser, og med en sådan psykiatrisk diagnose har de syge meget svært ved at få udbetalt sygeforsikringer og arbejdsskadeforsikringer, så Trygs forsikringsselskaber sparer mange penge på disse forsikringer, som kun kommer til udbetaling i 7 % af tilfældene ved psykisk sygdom. Så det er ikke så mærkeligt at TrygFonden støtter FFL massivt.  Se nedenstående link.

 

Vi i Fb-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen og lægekonsulenternes arbejde” forsøgte at samle en række patientforeninger til en fælles skrivelse, hvor vi protesterede imod psykiatriseringen af fysisk syge borgere, og de lykkedes os at samle 16 patientforeninger og 4 FaceBook-grupper, men Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse ville ikke være med. Det viste sig, at de får massive donationer fra TrygFonden, og får man støtte fra TrygFonden, så skal man ikke modarbejde TrygFondens ’venner’, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser og deres forsøg på at indlemme fysiske diagnoser under deres regime.

  

 

Kun 7% får erstatning ved psykisk sygdom:

http://www.information.dk/218333

 

 

 

TrygFonden har vedtaget at afsætte 20 mio kr. i 2009 – og hensat 28 mio kr. i 2010 – til en samlet satsning vedr. funktionelle lidelser. De næste ansøgningsfrister er 1. oktober 2009 og 1. maj 2010. http://www.uffu.dk/da/om-forum/rammer/

 

 

 

TrygFonden støtter Marselisborgcentret, langtidssygemeldte med funktionelle lidelser:

http://www.marselisborgcentret.dk/forskning-udvikling/igangvaerende-projekter/langtidssygemeldte-med-funktionelle-lidelser/

 

 

 

TrygFonden finansierer oplæg til førtidspension: Syg,- men ingen diagnose? Funktionel sygdom og reform af førtidspensionen

http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

 

 

 

Side 8 i Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ÅRSBERETNING 2012, TrygFonden og LundbeckFonden støtter FFL:

http://www.ft.dk/.../spm/472/svar/1051067/1245623/index.htm

 

 

 

TrygFonden og funktionelle lidelser, 10 millioner til befolkningsundersøgelse ang: Irriteret tyktarm, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, duftfølsomhed: http://www.trygfonden.dk/Projekter/Funktionelle-lidelser

 

 

 

1.765.303 kroner fra TrygFonden til et forskningsprojekt, der skal forbedre diagnosticeringen af børn og unge med mentale problemer. (Søren Dalsgaard henviser folk til FFL): http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm374707

 

 

 

Læge, projektansvarlig Anna Budtz-Lilly fra Aarhus Universitet har modtaget 968.544 kr. fra TrygFonden til at gennemføre undersøgelser af funktionelle symptomer. http://www.dagensmedicin.dk/karriere/navne/anna-budtz-lilly/

 

 

 

Pjece: ”Når kroppen siger fra”, som uddeles på mange jobcentre, finansieret af TrygFonden: http://funktionellelidelser.dk/fileadmin/www.funktionellelidelser.au.dk/patient_Pjecer/Na__r_kroppen_siger_fra.pdf

 

 

 

Speciallæge i almen medicin Lene Toscano, Aarhus Universitetshospital, har modtaget 3.336.458 kr. fra TrygFonden til at undersøge, hvordan man bedst formidler og deler viden om

funktionelle lidelser. http://www.altinget.dk/forskning/navnenyt.aspx?id=10779

 

 

 

Lone fjordbacks Ph.D.-studiet har modtaget økonomisk støtte fra TrygFonden;

http://funktionellelidelser.dk/nyheder/

 

 

 

10.000.000 fra Tryg fonden:

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/04/06/063840.htm

 

 

Læge Charlotte Rask fra BUC ́s Forskningsafsnit er for tiden ansat på en bevilling fra Trygfonden til at forske i børns uforklarlige symptomer og smerter.

http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/videnudveksling/Udforsk1-2011.pdf

 

 

 

Økonomi: Midler fra TrygFondens særlige forskningspulje med fokus på funktionelle lidelser:

http://www.kronikerenheden.dk/NR/rdonlyres/82F131ED-3AD0-49BE-80E7-BD882A9A288E/0/L%C3%A6rattacklekroniskesmerter_rnppt.pdf

 

 

 

Lær at tackle kronisk sygdom, Evalueringen er støttet af TrygFonden:

http://www.patientuddannelse.info/evaluering.aspx

 

 

 

Tidligere i år modtog Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center en milliondonation fra Trygfonden:

http://www.auh.dk/files/Hospital/Aarhus/Presse/Udforsk/2010/Udforsk2_10.pdf

 

 

 

100 millioner til Kræftforskning:

http://www.cancer.dk/forskning/Stottede+projekter/kraeftensbekaempelseogtrygfonden.htm

 

 

 

Med støtte fra Trygfonden har vi sammen udarbejdet folderen Det skal du vide!

http://www.gigtforeningen.dk/om+gigtforeningens+arbejde/kampagner+og+initiativer/forebyg+idr%C3%A6tsskader/idr%C3%A6t+og+medicin

 

 

 

Gigtforeningen, aqua-punkt og TrygFonden:

http://www.gigtforeningen.dk/via1585.html

 

 

 

Reklame for funktionelle lidelser på Gigtforeningens side:

http://www.gigtforeningen.dk/viden+om+gigt/diagnoser/fibromyalgi/funktionelle+lidelser

 

Mange flere links angående dette kan med lethed findes på nettet.

 

 

 

Lundbeck Fonden

 

Lundbeck Fonden støtter også FFL både med penge og med gratis medicin. Lundbeck har et ønske: at der vil blive brugt mere psykofarmaka. FFL benytter psykofarmaka imod smerter, hvilket de har fået lov til at lave forsøg med.

 

 

 

Alene i 2011 støttede Lundbeck Fonden FFL med 1059292kr:

http://www.lundbeckfonden.com/media/Samlede_bevillinger_2011.pdf

 

 

Også 3 bevillinger til Forskningsklinikken, 2012:

http://www.lundbeckfonden.com/Tidligere-bevillinger.9.aspx

 

 

 

EN mand TO bestyrelser:

 

Med det nye bestyrelsesmedlems indtræden ser Lundbeck Fonden nu sådan ud: Jørgen Huno Rasmussen, formand:

http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article5515402.ece

 

”Foran den absolutte creme af internationale og danske forskere åbnede TrygFondens bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen, TrygFondens Børneforskningscenter”:
http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2013/08/TrygFondens-Boerneforskningscenter-aebnet

 

Børn og forskningsklinikken:

Helbredsangst og sygdomsadfærd hos børn af forældre med svær helbredsangst, FFL:

http://funktionellelidelser.dk/for-fagfolk-forskere/forskere/ph.d.-projekter/mette-viller-thorgaard/

 

Funktionelle somatiske symptomer hos børn:http://www.maanedsskriftet.dk/upload/tmp_pdfs/9209.pdf

 

Ny viden om børn og funktionelle lidelser:http://funktionellelidelser.dk/nyheder/

 

Funktionelle Lidelser hos børn og unge:https://rm.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=23894

 

Ny forskning: Problemer med søvn og spisning i første leveår giver øget risiko for funktionelle symptomer i 5-7-års alderen: http://www.regionh.dk/CCC2000/Menu/Om+CCC2000/Nyheder/Arkiv/Ny+forskning+Problemer+med+soevn+og+spisning+i+foerste+leveaar+giver+oeget+risiko+for+funktionelle+s.htm?siu=true

 

Børn og psykofarmaka:

Småbørn får lykkepiller: http://www.bt.dk/danmark/smaaboern-faar-lykkepiller

 

 

1300 unge på psykofarmaka:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/abent-brev-til-lundbeck-om-antidepressiva-og-selvmord

 

 

Lundbecks medicin: 12-årige amerikanske Daniel Radentz livet af sig selv efter at have været på antidepressiv medicin. http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1547047.ece?utm_source=tiny&utm_campaign=tiny

 

Antidepressiva kan gøre unge rastløse:

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2011/05/02/183607.htm

 

Børn propper sig med lykkepiller:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article73100.ece

 

 

Børn og TrygFonden:

I Skolesundhed.dk., finansieret at TrygFonden, opfordres børn til at udfylde skemaer om ”Symptomer og sygdomme” og ”Elevernes oplevede helbred og sundhed samt hygiejne”: https://www.skolesundhed.dk/ForaeldreInformation.aspx

 

 

Her skal børn f.eks. svare på spørgsmål som:

Har du eksem,

allergi eller astma, som du får medicin for?

Har du inden for de sidste 2 uger haft:

Hovedpine,

Mavesmerter,

Smerter i ryggen,

Andre smerter,

Søvnproblemer,

Humørsvingninger,

Har du inden for de seneste tre måneder haft mavesmerter 3 gange eller mere?

Har du vanskeligheder i forhold til følelser, koncentration, opførsel eller at enes med andre?

 

 

 

Skolesundhed.dk introduceres til børnene, som skemaer de skal udfylde, og forældrene skal ikke engang skrive under på, at børnene må deltage, selvom der på skemaerne er personnummer og personlige og fortrolige oplysninger.

 

 

Forskere kan få indsigt i Skolesundheds.dks data ved at bede datatilsynet om adgang til materialet. TrygFonden finansierer, vennerne / psykiaterne på Forskningsklinikken vil således, ved forespørgsel hos datanævnet, kunne få indblik i data mængder, hvor man direkte kan udlede funktionelle lidelser og andre psykiske lidelser, (husk på, hvor let man kan få en BDS-diagnose), og de vil have et glimrende fremskrivnings-materiale til at forudsige mulig psykisk sygdom i befolkningen og dermed kunne presse politikerne til yderligere investering i psykiatrien.

 

Og her hjælper TrygFondens psykiatribus godt med. ”Tabuer skal tales ihjel”. Børn lærer, at det er helt normalt at have en psykisk sygdom, og den kan man f.eks. behandle væk med psykofarmaka:http://www.trygfonden.dk/Nyheder/2011/08/Psykiatribussen

 

Det er muligt, at man kan mene, at jeg overfortolker, men tiden vil vise, om jeg ikke får ret.

 

Således har fonde, psykiatrien, medicinalfirmaer og kommuner fælles interesser, og de interesser er desværre ikke altid i befolkningens og den enkelte borgers interesse.