Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

 

 

 

 


MCS, duft og kemikalie-overfølsomhed.


På nedenstående side fra Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser er MCS, duft og kemikalie-overfølsomhed, nævnt på listen over sygdomme, som kommer ind under Forskningsklinikkens selvopfundne diagnose bodily dietress syndrome, BDS, en såkaldt funktionel lidelse, som psykiaterne mener hører til under psykiske sygdomme, citat:


"Andre navne for BDS

 

På alle sygehusets afdelinger er der patienter med funktionelle symptomer.Mange lægelige specialer har udviklet forskellige diagnoser til patienter med

funktionelle lidelser. Nogle menne­sker med BDS oplever derfor, at de har fået stillet flere forskellige diagnoser, og dette kan skabe forvir­ring.

Nogle patienter har fået stillet en eller flere af følgende diagnoser:

  • Fibromyalgi
  • Kronisk træthedssyndrom
  • Irritabel tyktarm
  • Kronisk smertesyndrom
  • Somatiseringstilstand
  • Duft- og kemikalieoverfølsomhed
  • Kronisk piskesmæld"

  •  

http://funktionellelidelser.dk/enhed/bibliotek/


På den nyeste liste over funktionelle lidelser, som står i Dansk Selskab for Almen Medicins "Vejledning om funktionelle lidelser", side 7, er MCS ikke nævnt, men der er alligevel mulighed for, at MCS stadig hører til på listen, for, som der står, så er det kun EKSEMPLER på funktionelle lidelser, som  er medtaget på denne liste:  


"Endelig anvendes en række forskellige betegnelser for funktionelle syndromer indenfor de somatiske specialer. Eksempler herpå er:

• Neurasteni (P78)
• Kronisk smertetilstand, Almen/udbredt smerte (A01)
• Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, Postviralt træthedssyndrom (A04)
• Colon irritabile (D93)
• Kardialt syndroma X (K74)
• Fibromyalgia (L18)
• Kronisk whiplash, Distorsio columnae cervicalis sequelae, Whiplash Associated Disorder,
Whiplash syndrom (L83)."


 

http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/ -----------------


Nedenstående artikler er fundet under Forskning på denne glimrende side:


 

http://mcs-danmark.dk/home/ 


Og de viser alle at MCS er en eller flere fysiske sygdomme:Forhøjede blodplasmaniveauer hos MCS-patienter


 

H. Kimata. [Effekt af eksponering for flygtige organiske

forbindelser på plasmaniveauer af neuropeptider, nervevækstfaktor og

histamin hos patienter med selvrapporteret multiple chemical sensitivity.] Effect of exposure to volatile organic compounds on plasma levels of neuropeptides, nerve growth factor and histamine in patients with self-reported multiple chemical sensitivity. International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 207, Nummer 2, Februar 2004,

s. 159-163. Resumé på internettet.

Oversættelse v/cand. hort. Helle Rasmussen


Resumé:

Plasmaniveauer af substans P, vasoaktivt intestinal peptid og

nervevækstfaktor, men ikke af histamin, var forhøjede hos patienter med

selvrapporteret multiple chemical sensitivity (sMCS). Eksponering for

flygtige organiske forbindelser (VOC) forøgede plasmaniveauerne for alle

parametre hos disse patienter, mens det ingen effekt havde på normale

personer eller patienter med atopisk eksem/dermatitis syndrom (AEDS).

Eksponeringen for VOC øgede også priktestreaktioner induceret af

histamin hos sMCS, mens den ikke gjorde det hos normale eller

AEDS-patienter. Disse resultater tyder på, at VOC-eksponering forøger

neurogen inflammation med samtidig forøgelse af histamin-inducerede

responser.

Kontaktadresse:Hajime Kimata, M.D., PhD., Department of Allergy, Ujitakeda Hospital, Uji-City, Kyoto Prefecture, Japan. Hans email: kimata@misugikai.jp.


Objektiv blodprøve kan bevise MCS

Treesha deFrance. [Objektiv blodprøve kan bevise MCS og bekræfter,at

MCS ikke er et allergi-baseret syndrom.] Objective blood test can prove

MCS and confirms MCS is not an allergy-based syndrome. Our Toxic Times,

Oktober 2005, s. 13- – 14.

Referat, oversættelse og ordforklaringer v/cand. hort. Helle Rasmussen

En undersøgelse af patienter med Multiple Chemical Sensitivity (MCS)

har som den første påvist, at blodplasmaniveauer af substans P,

vasoaktivt intestinal peptid og nervevækst-faktor er forhøjede hos disse

patienter. Efter eksponering for flygtige organiske forbindelser (VOC)

forhøjedes disse plasmaniveauer yderligere hos MCS-patienterne. Også

histamin-niveauet i blodet var forøget hos MCS-patienterne efter

eksponeringen. Disse resultater tyder på, at VOC-eksponering forøger

neurogen inflammation hos MCS-patienter med samtidig forøgelse af

histamin-inducerede responser.


Resten at denne artikel kan læses her:
http://mcs-danmark.dk/home/node/104


----------------------------------Hypotesen om psykisk oprindelse ved miljøsygdomme er videnskabeligt set værdiløs og rettighedsmæssigt/ juridisk destruktiv


Af læge Tino Merz for CSN - Chemical Sensitivity Network 12. marts 2009

Originaltitel: Die Psychothese bei Umweltkrankheiten – wissenschaftlich wertlos, rechtlich destruktiv

Oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen

Den psykologiske årsagsforklaring på miljøsygdomme ("det er psykisk")

blev først indført i diskussionen om miljøsygdomme, da sygdommenes

udbredelse allerede var stor. Den stammer fra 90’erne. Publikationer

vedrørende TE - toksisk encephalopati - kan man finde helt tilbage til

1904. MCS blev opdaget i 1945. (I Danmark har man på arbejdsmedicinsk

afdeling Glostrup Sygehus arkiver der fylder seks meter væg og tre

hylder ned med journaler fra 1950 og frem med MCS ramte. En

arbejdsmediciner ansat derude har oplyst til en MCS-ramt, at man i

Danmark altså har kendt til sygdommen siden 1950, "men at det ikke må

komme frem" - Oversætters bemærkning)

Det videnskabelige bidrag vedrørende hypotesen om psykisk oprindelse er

lig nul, dens rettighedsmæssige/juridiske skadevirkninger er derimod

enorme. Den blev sat i værk, ikke på trods af, men på grund af WHO

anerkendelsen som organisk sygdom (ICD-10 for MCS 78.4). Husk, at i 1996

blev det forsøgt at omdøbe MCS til IEI (Idiopathic Environmental

Intolerances). (Hvilket Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i

København har taget op i 2010 - 14 år efter. - Oversætters bemærkning).

Dette er ingen videnskabelig debat men rent rettighedsmæssigt/juridisk.

Alle vestlige civilisationer har menneskerettighederne som grundlag

hvilket er formuleret i alle landes forfatninger, herunder i den tyske

forfatning (og i den danske grundlov - Oversætters bemærkning) som den

efterfølgende lovgivning må rette sig efter. Sundhed er heri en højt

rangerende rettighed. Fysisk integritet er således udtrykkeligt

beskyttet i artikel 2-2 i den tyske forfatning. Denne lovmæssige

beskyttelse af menneskers fysiske helbred/integritet bliver undermineret

af hypotesen om psykisk oprindelse. For den lovmæssige beskyttelse

gælder ikke for indbildte syge eller andre tosser og fantaster. Således

tjener hypotesen om psykisk oprindelse til at stjæle rettighederne fra

de syge. Det er dens væsentligste formål. Enten i forbindelse med

forsikringer eller for at de ramtes skadeerstatninger juridisk set skal

mislykkes. (Desuden tjener den i Danmark til, at kommunerne kan tage de

sociale rettigheder - dagpenge og førtidspension - fra folk -

oversætters bemærkning). At de så heller ikke kan få nogen relevant

medicinsk behandling/hjælp, er endnu en skade, der så at sige er en

sidegevinst.


Resten af artiklen kan læses her:

http://mcs-danmark.dk/home/forskning/hypotesen-om-psykisk-oprindelse-ved-miljoesygdomme-er-videnskabeligt-set-vaerdiloes


------------------------


Organofosfat-forgiftning er en mulig årsag til golfkrigssyndrom og MCS

Af cand. hort. Helle Rasmussen


 

Organofosfat-pesticider anvendes til insektbekæmpelse både i landbruget og i private hjem. Nogle af de mest giftige midler, som anvendes i landbrug og gartneri, tilhører organofosfat-gruppen. Organofosfater, som ikke er så giftige, anvendes også til insektbekæmpelse på afgrøder. F.eks. er malathion

klassificeret som sundhedsskadeligt, og det anvendes mod skadelige

insekter på korn.

De mindre giftige organofosfater anvendes også mod parasitter hos

pattedyr. Malathion bruges mod menneskers hovedlus, mens diazinon bruges mod hunde- og kattelopper. (1,2)

Organofosfater kan forårsage forgiftninger hos mennesker. Mange

veteraner fra den 1. golfkrig lider af neurologiske skader på grund af

eksponering for giftige kemikalier. Insektmidler som diazinon, der blev

brugt til at beskytte soldaterne i landområdet mod utøj, kan være en af

årsagerne til de neurologiske skader. En anden mulig årsag er nervegassen sarin fra et irakisk våbendepot, som blev sprængt i luften af de amerikanske styrker i 1991. Sarin minder meget om organofosfater, men den er mere giftig og hurtigvirkende. En tredje årsag kan være de

pyridostigminbromid-piller, som blev givet forebyggende til tropperne for at beskytte dem mod nervegas.


Fortsættes her:
http://mcs-danmark.dk/home/node/103 


----------------------


Eva Millqvist har fået den svenske Cancer- og Allergifonds miljøpris 2006.


Docent Eva Millqvist har fået den svenske cancer- og allergifonds miljøpris 2206, på grund af hendes banebrydende forskning om duft- og kemikalieoverfølsomhed og hyperreaktivitet.

Patienter med luftvejsproblemer kan have en overaktiv kemisk sans,

som bevirker, at de bliver ekstra overfølsomme overfor visse stoffer og

dufte, men de får det ikke bedre af astma- og allergimedicin. Eva

Millqvist mener at det drejer sig om en hidtil ukendt folkesygdom.

http://www.sahlgrenska.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj/?contentId=143562&contentId=143562

------------------------


EN fantastisk samling videnskabelige artikler om MCS, som dokumenterer, at MCS ikke er en psykisk betinget sygdom:


http://mcs-danmark.dk/home/forskning 

 

------------------------

 

17.000 danskere bliver syge af duft:

http://politiken.dk/tjek/forbrug/ECE531978/17000-danskere-bliver-syge-af-duft/


------------------------

 

 

MCS, så galt kan det gå:
http://www.fyens.dk/article/1494998:Indland-Fyn--Allergiker-behandlet-som-sindssyg

 

---------------------

 

Duftsygdom invaliderer 7.000 danskere:

http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/sygdom/ECE2055523/duftsygdom-invaliderer-17000-danskere/

----------------------

 

Miljø-følsomhed, den usynlige folkesygdom:

http://attachment.fbsbx.com/file_download.php?id=419316704846009&eid=AStW8IJGyKTJR4JLw3VcRpM-KjCM6rORY94ssuEvbtaAiZ7cnNgqKTb72rUNgvMueCY&inline=1&ext=1378071593&hash=ASuBFdXUavIs6KVb

----------------------

 

Dansk sundhedsvæsen svigter overfølsomme:

http://www.voresluft.dk/artikler/Dansk-sundhedsv%C3%A6sen-svigter-overf%C3%B8lsomme

------------------------

 

Research states that MCS is a Physical illness:

http://win.infoamica.it/engart.asp?a=10&sa=2&art=387 

 


 ------------------------

 


Om Mindfulnes og MCS


På denne side: 


http://www.mcsvidencenter.dk/ 


er 'indgangen' til et pilotstudie, som  havde til formål at afdække, hvorvidt mindfulness-baseret kognitiv terapi er egnet som

interventionsform ved duft og kemikalieoverfølsomhed.Mindfulness forløbet bestod af 8 ugentlige gruppesessioner på hver 2½ time og fulgte Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdales manual. I alt 37 duft - og kemikalieoverfølsomme, som blev tilfældigt fordelt på henholdsvis en kontrol - og en interventionsgruppe, deltog i pilot studiet.Erfaringerne fra pilot studiet danner bl.a. grundlag for et større randomiseret forsøg med mindfulness ved Videncentret. Studiet blev gennemført med støtte fra TRYGFONDEN.Scand J Psychol. 2012 Jun;53(3):233-8. doi:

10.1111/j.1467-9450.2012.00950.x. Epub 2012 Apr 25.


Mindfulness-based

cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: a randomized pilot

trial.


Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J.


The Danish Research Centre

for Chemical Sensitivities, Department of Dermato-Allergology, Copenhagen

University Hospital Gentofte, Denmark. sinsko01@geh.regionh.dk http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ep.fjernadgang.kb.dk/pubmed/22530938Oversættelse af konklusionen: 


Kemisk overfølsomhed (MCS) er en medicinsk uforklaret og socialt invaliderende

lidelse karakteriseret ved negative sundhedsmæssige virkninger som

tilskrives eksponering for almindelige luftbårne kemikalier.
DER FINDES I ØJEBLIKKET INGEN EVIDENSBASERET BEHANDLING.
Målsætningerne for undersøgelsen var at vurdere mulighederne for en 8-ugers mindfulness-baseret kognitiv terapi program (MBCT) for voksne med MCS og evaluere mulige virkninger på psykiske lidelser og sygdomsopfattelse.

Undersøgelsens design var et randomiseret klinisk forsøg. MBCT-

programmet bestod af 8 ugentlige sessioner af 2 ½ time. 42 voksne blev

screenet for berettigelse og 37 blev medtaget.

Deltagernes gennemsnitsalder var 51,6 år, 35 (94,6%) var kvinder og 21 (56,8%) var arbejdsløse.

Behandlingen af psykiske lidelser og sygdomsopfattelse blev vurderet ved 4 uger, 8 uger, og ved 3 måneders opfølgning. INGEN SIGNIFIKANTE FORSKELLE i effekt blev fundet mellem grupperne.

Men dem, der afsluttede MBCT programmet rapporterede generelt om gavn af forsøget i form af forbedrede mestringsstrategier og i søvnkvaliteten.

De positive verbale tilbagemeldinger fra deltagerne i MBCT gruppen angiver, at en større randomiseret klinisk forsøg om effekten af MBCT for MCS kunne overvejes.


(min fremhævelse med store bogstaver) Altså alt i alt ingen effekt af mindfulnes. Dog har nogle deltagere registreret forbedrede mestringsstrategier og søvnkvalitet.

 

 

-------------------

 

Research states that MCS is a Physical Illness:

http://win.infoamica.it/engart.asp?a=10&sa=2&art=387


 

--------------------

 

Der er nogen i den store verden, som har fået øje på DK og psykiater Per Finks metoder.
Mere udenlandsk omtale kan måske hjælpe os:

http://www.healthcentral.com/chronic-pain/c/5949/162687/fibromyalgia-disorder/

 

 

---------------------

 Nedenstående undersøgelse er kun medtaget for at belyse psykiateres syn på MCS-ramte, og som advarsel til MCS-ramte mod at opsøge psykiatere, som arbejder på Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelser.  


Afvigende personlighedstræk i opfattelsesevnen, vanskelighed med at identificere følelser og styret at negative sindsstemninger, forsvarsposition...  psykiaternes 'dom' over MCS-ramte... står at læse her:F A C U L T Y O F H E A L T H S C I E N C E S

U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N

M U L T I P L E C H E M I C A L S E N S I T I V I T Y

- p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s , p a t i e n t s t r a t e g i es  a n d 

h e a l t h c a re p r a c t i c e s 

P h D,   S i n e S k o v b j e r gOg rapporten er bl.a. lavet at Alice Rasmussen, som er en af de mest usympatiske psykiatere som arbejder med funktionelle lidelser. .

Det er psykiaterne fra Århus, som har leveret referencer, bl.a. ... 24, 47, 73 og 92 er referencer med Per Fink og Tomas Toft...

Og siderne 66- 84 er fyldt med PSYKIATRISKE spørgeskemaer, så de LET kan diagnosticere MCS-ramte som psykiatriske tilfælde.

Jeg må endnu en gang ADVARE mod at svare på den slags spørgeskemaer, som KUN har ét formål, og som man næsten ikke kan undgå at score på...

TrygFonden støtter Videnscentret...


---------------


Jeg har oversat konklusionerne, og det er IKKE 'køn' læsning om MCS-ramte...

Konklusion side 62:
Afslutningsvis var vi i stand til at støtte den hypotese, at undertrykt livsudfoldelse / deltagelse / i stand til at klare sig, er forbundet med MCS. Men dette var også tilfældet for Alexithymia. Vi fandt beviser for en

påvirkning af Alexithymia: vanskeligheder i at identificere følelser. 

Yderligere analyser har imidlertid tilkendegivet, at denne forbindelse kunne være fremkaldt af negative sindsstemninger, en konklusion, som blev

yderligere understøttet af vores resultater med relativt stærke,

uafhængige sammenhænge mellem negative sindsstemninger og træk af angst og de fire beskrivende faktorer af MCS.

Vi har også fundet beviser på en forsvars-rolle. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at belyse det eventuelt samspil mellem negative følelsesmæssige reaktioner, forsvarsposition og vanskeligheder med at identificere følelser ved MCS, og vores resultater kan advare fremtidens terapeuter mod at fokusere på at øge følelsesmæssige bevidstheder og funktioner.

Under afsnittet: Yderligere kommentarer om metoden og validiteten af resultaterne, er der endnu en konklusion side 74:

Mange læger har svært ved at opfylde de behov for sundhedspleje, som

efterspørges af patienter med selv-rapporteret MCS, og der er en

efterspørgsel efter evidensbaserede retningslinjer og diagnostiske

værktøjer i forbindelse med forvaltningen af denne patientgruppe. På

nuværende tidspunkt anbefales enten delvis eller fuldstændig undgåelse

af eksponering for miljø-lugte.

Selvrapporteret MCS kan påvirke hverdagen alvorligt og begrænse individuelle muligheder for at udføre normale daglige aktiviteter, herunder shopping, deltagelse i sociale aktiviteter og benyttelse af offentlig transport.

Unddragelse er en fremtrædende coping-strategi og blev oplevet som utilstrækkelig.

De personlighedstræk af somatoforme, sensoriske og ’selvstyrende’

opfattelser var tydeligt forbundet med individuelle rapporteringer om

multiple slimhinde- og centralt nervesystems-symptomer forbundet med

MCS. Der var noget der tyder på, at disse træk også var forbundet med
stigningen i antallet af symptom-fremkaldende lugte og sociale konsekvenser.

I kontrolgruppen blev der ikke afsløret nogen afvigende personlighedstræk i

opfattelsesevnen.

De hypoteser, at undertrykkende adfærd og personlighedstrækket Alexithymia er forbundet med MCS, blev ikke understøttet. Selv om der var tegn på at Alexithymia spiller en rolle: vanskeligheder med at identificere følelser.
Opfattelsesevnen blev dog styret af negative sindsstemninger. En forbindelse blev også set mellem forsvarsposition og MCS. Yderligere studier er nødvendige for at belyse det eventuelle samspil mellem negativ følelsesmæssige reaktioner, forsvarsposition og vanskeligheder med at identificere følelser ved MCS.

 

-----------------