Funktionellidelse.dk © 2012                

 

 

 

 

Bækkenløsning/bækkensmerter/bækkendysfunktion


I TrygFondens oplæg til førtidspension: "Syg men ingen diagnose", som bygger på Forskningsklinikken for de såkaldte funktionelle lidelsers filosofi om funktionelle lidelser, står der: Figur 3.1 på side 10:

"Eksempler på funktionel sygdom inden for forskellige lægelige specialer
Gastroenterologi: Irritabel tyktarm, funktionel dyspepsi (ikke mavesår)
Gynækologi: Bækkenløsning, præmenstruelt syndrom, kroniske bækkensmerter
Reumatologi: Fibromyalgi, kroniske lændesmerter
Kardiologi: Atypiske eller ikke kardiogene brystsmerter
Lungemedicin: Hyperventilationssyndrom
Infektionsmedicin: Kronisk træthedssyndrom
Neurologi: Spændingshovedpine, pseudoepileptisk anfald
Odontologi: Kæbeledsdysfunktion, atypiske ansigtssmerter
Øre, næse og hals: Globusfornemmelser
Allergologi: Duft- og kemioverfølsomhed, El-overfølsomhed?
Ortopædkirurgi: Whiplash- relateret tilstand
Anæstesiologi: Kronisk godartet smertesyndrom
Psykiatri: Somatoforme sygdomme, neurasteni, konversionshyster"

http://www.trygfonden.dk/~/media/PDF/Syg%20men%20ingen%20diagnose.ashx

 

-----------


I Dansk Selskab for Almen Medicins nye "Vejledning om Funktionelle lidelser" står der side 7:

"Endelig anvendes en række forskellige

betegnelser for funktionelle syndromer indenfor de somatiske specialer.

Eksempler herpå er:

• Neurasteni (P78)
• Kronisk smertetilstand, Almen/udbredt smerte (A01)
• Kronisk træthedssyndrom, Myalgic Encephalomyelitis, Postviralt træthedssyndrom (A04)
• Colon irritabile (D93)
• Kardialt syndroma X (K74)
• Fibromyalgia (L18)
• Kronisk whiplash, Distorsio columnae cervicalis sequelae, Whiplash Associated Disorder,
Whiplash syndrom (L83)."


http://vejledninger.dsam.dk/funktionellelidelser/


Når bækkenløsning ikke er nævnt på denne liste, kan den alligevel stadig være på listen over funktionelle lidelser, for denne listes sygdomme er, som nævnt, kun EKSEMPLER.I psykiater Per Finks regi er funktionelle lidelser psykiatriske diagnoser, som han foreslår afhjulpet med mindfunes, kognitiv terapi, fysisk træning og psykofarmaka. At hans metoder skulle kunne kurere bækkenløsning, er der imidlertid INGEN videnskabelige beviser på. 


--------------


Men i nedenstående links er der undersøgelser, som viser, at bækkenløsning er en fysisk sygdom med en fysisk årsag, og som således ikke vil kunne behandles med helbredelse til følge af ovenstående behandlinger.


--------------

 


 

"Funnene i denne studien tyder på hormonelle faktorer i årsakskjeden.

Tiltak for å redusere overvekt hos kvinner i fertil alder samt

tilrettelegging av gravides arbeidsplass kan bidra til å forebygge

bekkenløsning. Prognosen etter fødsel er god for de aller fleste"

http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2012/bjelland-elisabeth-krefting.html 

 


 

--------------

 


 

Forfatterne i nedenstående artikel ønsker blandt andet: "The first aim of this paper is to inform the gynecologist/obstetrician and midwife about the etiology, diagnostic tests, risk factors and treatment options of this condition. It is important that these care providers recognize the disorder and give correct information."

Results:
Adequate treatment is based on classification in subgroups according to the different etiologic factors. The various diagnostic tests can help to make a differentiation in the several pelvic girdle pain syndromes and possibly reveal the underlying biomechanical problem.
http://www.fvvo.be/assets/345/06-Verstraete%20et%20al.pdf


-----------------

Citat fra nedenstående link:

Fakta

  • Bækkensmerter under graviditeten rammer cirka halvdelen af alle kvinder
  • Symptomerne kan komme når som helst, og kan betyde forskellige former for smerte og påvirkning af funktionen - fra lette til invaliderende symptomer
  • Smerterne forsvinder hos langt de fleste i løbet af de første tre måneder efter fødslen.
  • Individuel behandling i form af graviditetstilpasset træning og træning i varmtvandsbassin kan i nogle tilfælde hjælpe.
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/graviditet/sygdomme/komplikationer-i-graviditeten/baekkenloesning-eller-baekkensmerter-under-graviditeten/
Halvdelen af alle kvinder skulle så i følge Per Fink lide af en funktionel lidelse, som er en psykiatrisk diagnose, i hvert fald i den periode de er gravide, hvilket er et helt absurd stort antal.

 


 

------------------Citat: "Overstrakte ledbånd og overbelastede muskler kan medføre, at bækkenets knogler sidder skævt i forhold til hinanden. Det kan medføre, at bækkenet er 'forstuvet' ":

http://altomboern.dk/artikel/baekkenlosning

 


-----------------

 


 

Citat: "Bækkensmerter lokaliseret til symfysen og/eller sacroiliacaleddene, og som kan udløses ved provokationstest

af de respektive led, forekommer hos ca. 20 %, mens smerteudløsning fra

alle 3 led forekommer hos ca. 5 %." side 139.
Hvis smerter kan udløses ved en provokationstest, så må de være fysiske og ikke en psykiatrisk sygdom.

Og også i Sundhedsstyrelsens skrivelse her, er det et absurd stort antal kvinder, som skulle lide af en såkaldt funktionel lidelse/ psykiatrisk sygdom...
http://www.sst.dk/publ/publ2009/CFF/gravide/svangreomsorgen.pdf

 

 


-----------

 


 

Danske fysioterapeuters pjece: "Krop og fysik, graviditet og bækkensmerter":


http://fysio.dk/Upload/Graphics/PDF/Nye%20pjecer%2008/Graviditet_og_baekkensmerter.pdf------------

 


 

I Danmark har vi Hanne Albert, som var med i EU-ekspertgruppen, som lavede retningslinjer for diagnosticering og behandling af bækkenløsning. Man anser hende for at være en af de fem i verden, der ved mest om bækkener.

I fagbladet Muskuloskeletal Forum maj 2005 står denne artikel på side

6 og 7 "Bækkensmerter – incidens, diagnosticering, baggrundsfaktorer

samt prognose" av Hanne Albert.

Hun har gennemført den hidtil største undersøgelse, hvori 2.269 kvinder blev undersøgt i graviditeten, og de 535 af kvinderne, der havde symptomer, blev fulgt
i op til to år efter fødslen. Dette arbejde har tilført området megen ny viden" Læs mere i tidsskriftet:
http://www.muskuloskeletal.dk/Upload/graphics/MT-gruppen/PDFfiler/Fagbladet/MuskuloskeletaltForum_2005_2.pdf


 

--------------

 


 

Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi havde temadag om Bækkenet 26. november 2012 i Middelfart. Norske Britt Stuge holdt to præsentationer.

Where are we in the field of pregnancy related

pelvic girdle pain?


How to treat women with pregnancy-related pelvic

girdle pain?


http://www.muskuloskeletal.dk/Upload/Graphics/MT-gruppen/PDFfiler/Pelvis-temadag-nov12/bstuge_ppgp_part1-2_nov12.pdf

 

 


-----------

 


 

H C Östgaard er en af de første som tog en doktorgrad om

bækkenløsning. Her er en artikel på svensk fra 1997: http://ltarkiv.lakartidningen.se/1997/temp/pda15104.pdf

 


------------


Facebook-side, hvor man kan søge yderligere oplysninger:
http://www.facebook.com/pages/Bekkenl%C3%B8sning-Pelvic-girdle-pain/475526812506163


-----------Facebook-grupper, hvor man kan søge yderligere oplysninger:
http://www.facebook.com/groups/345334530304/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/141524159277257/?fref=ts

 

------------

 

Spiral kan genfremkalde bækkenløsningssmerter:

http://m.db.no/2013/08/02/tema/helse/klikk/foreldre/gravid/28502088/

-------------

 

Link til hjemmeside:

 

www.baekkensmerter.dk

  

--------------
Med tak til Anne Høidahl og Lene Pilegaard for hjælp til at samle de relevante links.